Närbild på lägenhetscentralen och multimediacentralen Power&Network Cabinet

Lägenhetscentral

Enkel och liten elcentral eller de mest innovativa kombinationscentralerna på marknaden? Vi har alla varianter för att passa ditt behov, hjälpa dig att spara värdefull installationstid och skräddarsyr alla för maximal optimering.

Läs mer om lägenhetscentraler här

FÖRDELNINGSCENTRAL

Vi tillhandahåller både enkla och och prisvärda allt-i-ett lösningar i 75 till 200 modulers utförande och flexibelt multisystem med infälld lösning som kan få upptill och med 200 A. Dessutom finns det stort utrymme vilket ger plats för mycket produkter om så önskas. Kan få från 45-600 moduler.

Läs mer om fördelningscentraler här
Närbild på fördelningscentralen Nya Basix
Närbild på mätrix mätarblock

MÄTARBLOCK

Vi erbjuder egentillverkade mätartavlor för direktmätning och strömtrafomätning. Mätarblock kan även fås som specialbyggda och kundanpassade lösningar.

Läs mer om mätarblock här

Diazedcental eller normcentral?

Det finns två typer av elcentraler. Diazedcentral men också kallad, gängsäkringscentral eller proppcentral, är den äldre varianten med smältproppar. I dessa finns endast två typer av komponenter, huvudbrytare och smältproppar. Något mer finns inte.

Moderna normcentraler däremot, kan innehålla en mängd olika komponenter, från säkringar och relä, till tidur, energimätare, dimmers, transformatorer och aktorer av olika slag. 

Terminologi. Begreppet säkring syftar på en traditionell smältsäkring, till exempel de porslinsproppar som finns i diazedcentraler, knivsäkringar eller glasrörssäkringar. Alla de som har en tråd som brinner av.

Normcentraler å andra sidan innehåller dvärgbrytare vilka kommer från det mer generella begreppet effektbrytare. Detta är brytare som löser ut vid en viss ström. Dessutom klarar de av att bryta mycket höga kortslutningsströmmar, precis som en säkring. Dessa kallas ibland också för automatsäkring.

Det samlingsnamnet som förekommer för säkringar och effektbrytare är överströmsskydd, vilket är det om oftast syftas på vid användandet av ordet säkring i dagligt tal. 

Vi har en elcentral för ditt behov.

Vi designa, konstruera och tillverka tekniska lösningar och koncept inom kapslad elteknik som tillgodoser marknadens behov på innovation, funktionalitet, kvalitet, pris och service.

Välkommen med din förfrågan!